จ่ายหรือยัง “ภาษีป้าย” ระวังจะโดนปรับ
ใกล้จะหมดเวลาการยื่นเสียภาษีป้ายประจำปี 2567 แล้วในวันที่ 31 มี.ค. 67 ร้านไหนยังไม่จ่ายรีบด่วนๆเลยนะหากเกินกำหนด ช้าไปโดนปรับนะครับ ส่วน“ภาษีป้าย” คืออะไรวันนี้จะมาอธิบายให้คุณได้เข้าใจกันแบบง่ายๆดังนี้

ภาษีป้ายคือภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ๆ ดังนั้น ป้ายชื่อ ของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรูปภาพโลโก้ตัวอักษร ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นป้ายทั่วไป ป้ายผ้าใบ ป้ายบิลบอร์ด หรือป้ายไฟโฆษณา ล้วนต้องเสียภาษีป้ายทั้งสิ้น

ประเภทที่ 1: ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน:

 • ป้ายที่มีข้อความเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้: อัตรา 10 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
 • ป้ายที่ไม่ได้เข้าข่ายข้อแรก: อัตรา 5 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ประเภทที่ 2: ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และ/หรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น
 • ป้ายที่มีข้อความเครื่องหมาย ภาพที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความเครื่องหมายหรือภาพอื่นได้: อัตรา 52 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
 • ป้ายที่ไม่ได้เข้าข่ายข้อแรก: อัตรา 26 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ประเภทที่ 3: ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย หรือมีบางส่วนอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
 • ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพเคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้: อัตรา 52 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
 • ป้ายที่ไม่ได้เข้าข่ายข้อแรก: อัตรา 50 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
หน้าที่ของเจ้าของป้าย

เจ้าของป้ายมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1) ภายใน 15 วันนับแต่ติดตั้งป้าย โดยในกรณีของป้ายที่ติดตั้งใหม่ จะต้องคิดภาษีป้ายตามไตรมาสที่ติดตั้งจนถึงสิ้นปี โดยมีอัตราการคิดภาษีตามระยะเวลาต่าง ๆ ดังนี้:

 • ติดตั้งระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม: คิดภาษี 100%
 • ติดตั้งระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน: คิดภาษี 75%
 • ติดตั้งระหว่างเดือน กรกฏาคม – กันยายน: คิดภาษี 50%
 • ติดตั้งระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม: คิดภาษี 25%

กรุณาจำไว้ว่าเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1) คือ มกราคม – มีนาคม ของทุกปี

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

 • ขอคำอนุญาตโดยแจ้งขนาด พร้อมภาพถ่าย หรือภาพสเก็ตช์ของป้าย และแผนผังที่ตั้งของป้าย
 • ยื่นแบบพร้อมชำระป้าย (ภ.ป.1)
 • ชำระภาษีได้ที่สำนักงานเขต หรือผ่านธนาคารกรุงไทย
 • หากภาษีที่ต้องชำระมากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด
 • เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีขั้นต่ำ 200 บาท

  วิธีคำนวณ “ภาษีป้าย” แบบไหนต้องจ่ายเท่าไหร่?

  สูตรคำนวณคือ

  1. หาขนาดป้าย (เซนติเมตร) : กว้าง x ยาว = พื้นที่ป้าย (ตร.ซม.)
  2. หาพื้นที่ป้าย (ตร.ซม) ÷ 500 = ฐานภาษี
  3. ภาษีที่ต้องชำระ = ฐานภาษี x อัตราภาษี

  ยกตัวอย่างเช่น

  • ร้านขายน้ำปั่นแห่งหนึ่งมีป้ายชื่อแบบคงที่ เปลี่ยนเป็นภาพหรือข้อความไม่ได้ จะเข้าข่ายป้ายประเภทที่ 1
   • ป้ายขนาด 300 x 450 เซนติเมตร มีพื้นที่ป้ายเท่ากับ 135,000 ตารางซม.
   • ภาษีป้ายประเภทที่ 1 มีอัตรา 5 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร ดังนั้นภาษีที่ต้องชำระคือ 270 x 5 = 1,350 บาท
  • หากเป็นป้ายขนาดเดียวกันแต่รูปแบบของป้ายต่างออกไปโดยมีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศและมีภาพหรือเครื่องหมายร่วมด้วย แบบนี้จะเข้าข่ายป้ายประเภทที่ 2
   • ถ้าเป็นแบบนี้จะเสียภาษีป้าย 270 x 26 = 7,020 บาท

  "เป็นตัวเลขที่ยกตัวอย่างเบื้องต้น ภาษีป้ายของแต่ละธุรกิจขึ้นอยู่กับขนาดป้ายและประเภทของป้ายตามที่กำหนด"

  ข้อควรรู้! ภาษีป้าย 1 ด้าน = 1 ป้าย หมายความว่าหากเป็นป้ายของธุรกิจใดก็ตามที่มีอักษร โลโก้ ตรงตามประเภทของอัตราภาษีป้ายที่กำหนด และมีมากกว่า 1 ด้านจะต้องเสียภาษีเท่ากับจำนวนด้านที่มี

  ภาษีป้ายและข้อยกเว้น

  เรื่องการชำระภาษีป้ายเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการควรทราบและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการโดนลงโทษหรือปรับตามกฎหมาย

  ป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษี
  • ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า/คน/สัตว์
  • ป้ายที่แสดงหรือติดตั้งไว้ที่ รถยนต์ส่วนบุคคล/รถจักรยานยนต์/รถบดถนน/รถแทรกเตอร์ รวมถึงบนยานพาหนะที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 500 ตร.ซม.
  • ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร (สำหรับขายผลผลิตที่ได้จากการทำเกษตรของตัวเอง)
  • ป้ายของราชการ องค์การของรัฐ วัด/สมาคม/มูลนิธิ/โรงเรียนเอกชน ที่แสดงไว้ตรงอาคาร/บริเวณโรงเรียน
  • ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานอีเว้นท์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
  • ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า เพื่อหารายได้

  การลงโทษสำหรับผู้ที่จงใจให้ข้อมูลเท็จหรือหลีกเลี่ยงการชำระภาษีมีโทษหนัก เช่น จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 5,000 – 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และในกรณีที่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี โทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท นอกจากนี้ยังมีโทษสำหรับการขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ 1,000 – 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เรื่องของป้ายโฆษณาเป็นต้นทุนที่สำคัญในธุรกิจที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในภายหลัง โดยการจัดทำป้ายให้เหมาะสมและปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

  หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องโฆษณา หรือเรื่องป้ายทักมาหาเราได้ที่ Facebook, LINE, Instagram หรือทางเว็บไซต์ www.99mediachon.com หรือโทร. 086-330-9805, 038-119-570

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *